KTODaiLy.net/dangky | Hoa Hồng Đại Lý KTO được tính như thế nào?

ktovietnam

Active member
14/02/2023
1,060
0
KTODaiLy.net/dangky | Hoa Hồng Đại Lý KTO được tính như thế nào?

1. Hoa Hồng được tính theo Tỷ Lệ Phần Trăm, dựa trên Lợi Nhuận Ròng (Lợi Nhuận Sau Chi Phí) từ thành viên đặt cược của Đại Lý mang lại hàng Tháng.

2. Bảng Tính Tỷ Lệ Hoa Hồng bên dưới sẽ được áp dụng, khi KTO Đại Lý đạt 5 thành viên trở lên có gửi tiền và đặt cược mỗi tháng.

Lợi Nhuận Ròng (VND) : Tỷ Lệ Hoa Hồng
0-1,200,000 : 40%
1,200,001-2,400,000 : 45%
Lớn hơn 2,400,000 : 50%
Lưu ý: Tiền tệ VND tại KTO Châu Á được hiển thị theo Tỷ lệ 1:1,000

Liên hệ KTO Đại Lý.
✅ Website: KTODAILY.NET/DANGKY
✅ Telegram: T.ME/DaiLyKTO
✅ Zalo: 0944342260

#kto #ktochaua #ktovn #ktodaily #dailykto #nhacaikto #ktođạilý #đạilý #affiliate #affiliatemarketing #kiếmtiềnonline #hoahong #hoahồng
 
Bên trên