jade6789's latest activity

  • J
    jade6789 đã đăng chủ đề mới.
    Thực sự hôm nay vì quá bức xúc và cũng vì muốn warning cho anh em để tránh mắc phải trường hợp như của mình mà tránh cái nhà cái Vnlott...
  • J
    jade6789 đã đăng chủ đề mới.
    Thực sự hôm nay vì quá bức xúc và cũng vì muốn warning cho anh em để tránh mắc phải trường hợp như của mình mà tránh cái nhà cái Vnlott...
Bên trên Bottom