Jump to content

Leaderboard


Popular Content

Showing most liked content since 21/07/2017 in all areas

 1. 6 points
  xuanthanh

  8/8 Cuộc thi Tipster VietCado tháng 8/2017

  Mod chấm thi : Lãng Tử & xuanthanh & NEWSTARFUN - Điều kiện tham gia - Thành viên VCD có số bài viết trên 25 - Thời gian đăng ký thi từ ngày 2/8/2017 - hết ngày 7/8/2017 - Thời gian thi bắt đầu thi từ 8/8/2017 đến ngày 29/8/2017 - Nội Qui Và Thể Lệ thi: >>> Click Here <<< + Cuộc thi sẽ diễn ra trong 3 tuần (21 ngày), thí sinh nào đạt điểm cao nhất sẽ giành được danh hiệu "Tipster". - Giải thưởng Có tất cả 3 Giải dành cho 3 thành viên xuất sắc nhất - Giải Nhất : Đai Tipster (thời hạn 1 tháng) + 1 tài khoản bet 6,000,000 VNĐ + Được Post bài Ở mục Box Tips & pick - Giải Nhì: 1 tài khoản bet 4,500,000 VNĐ - Giải Ba: 1 tài khoản bet 3,000,000 VNĐ + 2 giải Khuyến khích: mỗi giải 1 tài khoản bet 1,500,000 VNĐ - Mẫu đăng ký tham gia Nick đăng ký : Số bài viết : Tôi tuân thủ nội qui BQT đề ra Mong tất cả các thành viên tham gia đông đủ STT TÊN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tổng 1 hongquyen21905 2 eighty7 3 kingvip 4 NTTY 68 5 gamap 6 Roman280289 7 Dnkey 8 messilx2011 9 soledad 10 Leonar de vinci 11 prokfc 12 VuaSuTu_BMT 13 Nghêuhấpxả 14 Vũ Nguyên 15 teodaika 16 running_binhduong 17 kakavido 18 mdcc95 19 Huutai1000 20 hanh1812 21 Minh Chau 22 hongtuan94 23 Richerwin 24 Enter 25 Tà Thần 26 Sugar Daddy 28 allchilahuvo 29 gaugau1930 30 hh1411 31 hunterXhunter 32 dona.japan 33 overall 34 GiaoBúa 35 Vikrom Kromadit 36 kennyhoang 37 trau 38 dinhnghia78 39 Đường Tăng
 2. 4 points
  NEWSTARFUN

  20/8 Cuộc thi Tipster VietCado tháng 8/2017

  Thay mặt BTC . Cuộc thi TIPSTER tạm hoãn trong thời gian tháng 8 này . AE chờ cho đến khi nào có ADMIN lên giải quyết xong mọi chuyện . BTC sẽ tiếp tục cuộc thi lại cho AE nhé . Cám ơn tất cả AE VIETCADO
 3. 4 points
  NEWSTARFUN

  10/8 Cuộc thi Tipster VietCado tháng 8/2017

  Mod chấm thi : Lãng Tử & xuanthanh & NEWSTARFUN - Điều kiện tham gia - Thành viên VCD có số bài viết trên 25 - Thời gian đăng ký thi từ ngày 2/8/2017 - hết ngày 7/8/2017 - Thời gian thi bắt đầu thi từ 8/8/2017 đến ngày 29/8/2017 - Nội Qui Và Thể Lệ thi: >>> Click Here <<< + Cuộc thi sẽ diễn ra trong 3 tuần (21 ngày), thí sinh nào đạt điểm cao nhất sẽ giành được danh hiệu "Tipster". - Giải thưởng Có tất cả 3 Giải dành cho 3 thành viên xuất sắc nhất - Giải Nhất : Đai Tipster (thời hạn 1 tháng) + 1 tài khoản bet 6,000,000 VNĐ + Được Post bài Ở mục Box Tips & pick - Giải Nhì: 1 tài khoản bet 4,500,000 VNĐ - Giải Ba: 1 tài khoản bet 3,000,000 VNĐ + 2 giải Khuyến khích: mỗi giải 1 tài khoản bet 1,500,000 VNĐ - Mẫu đăng ký tham gia Nick đăng ký : Số bài viết : Tôi tuân thủ nội qui BQT đề ra STT TÊN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tổng 1 hongquyen21905 4 0 2 eighty7 4 3 3 kingvip 0 4 4 NTTY 68 -4 0 5 gamap -4 -2 6 Roman280289 4 4 7 Dnkey 0 0 8 messilx2011 2 4 9 soledad 0 3 10 Leonar de vinci -4 0 11 prokfc -4 -4 12 VuaSuTu_BMT 0 0 13 Nghêuhấpxả -3 1 14 Vũ Nguyên v 0 15 teodaika 4 4 16 running_binhduong 0 v 17 kakavido 0 0 18 mdcc95 v v 19 Huutai1000 v 4 20 hanh1812 0 -4 21 Minh Chau 0 0 22 hongtuan94 4 -2 23 Richerwin 4 0 24 Enter v v 25 Tà Thần -4 -4 26 Sugar Daddy 1 0 28 allchilahuvo 0 -3 29 gaugau1930 4 0 30 hh1411 4 4 31 hunterXhunter -4 -4 32 dona.japan -4 -1 33 overall 4 -2 34 GiaoBúa -2 4 35 Vikrom Kromadit -4 0 36 kennyhoang 4 -3 37 trau 3 0 38 dinhnghia78 4 -4 39 Đường Tăng -4 4 40 bum 4 4
 4. 4 points
  xuanthanh

  9/8 Cuộc thi Tipster VietCado tháng 8/2017

  Mod chấm thi : Lãng Tử & xuanthanh & NEWSTARFUN - Điều kiện tham gia - Thành viên VCD có số bài viết trên 25 - Thời gian đăng ký thi từ ngày 2/8/2017 - hết ngày 7/8/2017 - Thời gian thi bắt đầu thi từ 8/8/2017 đến ngày 29/8/2017 - Nội Qui Và Thể Lệ thi: >>> Click Here <<< + Cuộc thi sẽ diễn ra trong 3 tuần (21 ngày), thí sinh nào đạt điểm cao nhất sẽ giành được danh hiệu "Tipster". - Giải thưởng Có tất cả 3 Giải dành cho 3 thành viên xuất sắc nhất - Giải Nhất : Đai Tipster (thời hạn 1 tháng) + 1 tài khoản bet 6,000,000 VNĐ + Được Post bài Ở mục Box Tips & pick - Giải Nhì: 1 tài khoản bet 4,500,000 VNĐ - Giải Ba: 1 tài khoản bet 3,000,000 VNĐ + 2 giải Khuyến khích: mỗi giải 1 tài khoản bet 1,500,000 VNĐ - Mẫu đăng ký tham gia Nick đăng ký : Số bài viết : Tôi tuân thủ nội qui BQT đề ra Mong tất cả các thành viên tham gia đông đủ STT TÊN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tổng 1 hongquyen21905 4 2 eighty7 4 3 kingvip 0 4 NTTY 68 -4 5 gamap -4 -2 6 Roman280289 4 7 Dnkey 0 8 messilx2011 2 9 soledad 0 10 Leonar de vinci -4 11 prokfc -4 -4 12 VuaSuTu_BMT 0 0 13 Nghêuhấpxả -3 1 14 Vũ Nguyên v 15 teodaika 4 16 running_binhduong 0 17 kakavido 0 18 mdcc95 v 19 Huutai1000 v 4 20 hanh1812 0 -4 21 Minh Chau 0 0 22 hongtuan94 4 23 Richerwin 4 24 Enter v 25 Tà Thần -4 26 Sugar Daddy 1 0 28 allchilahuvo 0 29 gaugau1930 4 0 30 hh1411 4 31 hunterXhunter -4 32 dona.japan -4 33 overall 4 34 GiaoBúa -2 35 Vikrom Kromadit -4 0 36 kennyhoang 4 37 trau 3 38 dinhnghia78 4 39 Đường Tăng -4 40 bum 4 anh em chú ý đọc nội quy của cuộc thi tipster do vietcado đề ra nha tại vì có nhiều anh em mới tham gia nên ngày đầu tiên tớ nhắc nhở bắt đầu từ ngày 9/8 mọi bài thi sai quy định sẽ bị trừ theo đúng quy định đã đề ra các thành viên như Richerwin ,Dnkey .chúc anh em 1 ngày làm việc hiệu quả nay tớ nghĩ chắc nhiều việc nên tớ post bài thi 9/8 lên anh em cứ post bài bình thường nha
 5. 4 points
  NEWSTARFUN

  [Topic Đăng Ký] Cuộc thi Tipster VietCado tháng 8/2017

  Mod chấm thi : Lãng Tử & xuanthanh & NEWSTARFUN - Điều kiện tham gia - Thành viên VCD có số bài viết trên 25 - Thời gian đăng ký thi từ ngày 2/8/2017 - hết ngày 7/8/2017 - Thời gian thi bắt đầu thi từ 8/8/2017 đến ngày 28/8/2017 - Nội Qui Và Thể Lệ thi: >>> Click Here <<< + Cuộc thi sẽ diễn ra trong 3 tuần (21 ngày), thí sinh nào đạt điểm cao nhất sẽ giành được danh hiệu "Tipster". - Giải thưởng Có tất cả 3 Giải dành cho 3 thành viên xuất sắc nhất - Giải Nhất : Đai Tipster (thời hạn 1 tháng) + 1 tài khoản bet 6,000,000 VNĐ + Được Post bài Ở mục Box Tips & pick - Giải Nhì: 1 tài khoản bet 4,500,000 VNĐ - Giải Ba: 1 tài khoản bet 3,000,000 VNĐ + 2 giải Khuyến khích: mỗi giải 1 tài khoản bet 1,500,000 VNĐ - Mẫu đăng ký tham gia Nick đăng ký : Số bài viết : Tôi tuân thủ nội qui BQT đề ra Mong tất cả các thành viên tham gia đông đủ
 6. 3 points
  TìnhTiềnTùTội

  NHA đêm chủ nhật

  LIVE11:00PM Tottenham Hotspur Chelsea Hòa 0-0.5 0.90 1.04 2.5 u 0.90 1.00 2.19 3.40 3.35 0-0.5 1.17 0.75 1.0 u 0.93 0.97 2.69 4.05 2.17 Over FT
 7. 3 points
  NEWSTARFUN

  13/8 Cuộc thi Tipster VietCado tháng 8/2017

  Mod chấm thi : Lãng Tử & xuanthanh & NEWSTARFUN BQT Vietcado - Nhằm Tạo Sân chơi bổ ích cho toàn thành viên Vietcado.net. Nay BQT tiến hành phổ biến thể lệ & nội qui thi. Để đảm bảo cuộc thi mang lại chất lượng, công bằng khách quan cho toàn thể member Vietcado, nâng tầm kỹ năng Tipster Vietcado một cách tốt nhất và hoàn thiện nhất, để Nick Tipster được nhiều AE tin tưởng tuyệt đối, và tạo sức ảnh hưởng tiến xa hơn nữa là đội ngũ Tipster Vietcado là đội ngũ tốt nhất và bài bản nhất ở Việt Nam . - Thể lệ Thi Tipster Vietcado.net + Dự Thi kèo HDC , Over /Under Full Time có Odds @>80 ( Haft time và tất cả các kèo liên quan điều không hợp lệ ) + Mỗi thành viên dự thi 2 pick mỗi ngày (2 kèo ở 2 trận ) + Bài dự thi hợp lệ: thời gian ,đầy đủ tên 2 đội và Kèo HDC hoặc OU@.(Post không đầy đủ thời gian & không đầy đủ tên 2 đội . coi như ko hợp lệ) + Ko post kèo (giải trẻ) U16-U20. + Phải Post trước khi trận đấu diển ra 30 phút. + Trường hợp hoãn sẽ bù Pick hoãn vào ngày thi hôm sau. + Cuộc thi sẽ diễn ra trong 3 tuần (21 ngày), thí sinh nào đạt điểm cao nhất sẽ giành được danh hiệu "Tipster". - Nội Qui + Tuân thủ nội qui 4r + Thành viên không được Edit dưới mọi hình thức , nếu xảy ra BQT buộc Hủy bài thi ngày hôm đó(-4 điểm).Tái phạm(-8 điểm) + Gian lận, ko đúng tỷ lệ tại thời điểm post bài thi (-4điểm) + Thành viên được phép dùng 1 nick tham gia cuộc thi , nếu phát hiện dùng 2 nick sẽ cấm thi 3 tháng + Mọi vi phạm khác sẽ bị xử lý huỷ bài thi (-4 điểm) + Vắng 1 ngày (-2 điểm) + Đặc biệt 3 ngày cuối của cuộc thi .Thành viên nào vắng 1 ngày sẽ bị ( -4 diểm ) + Thành viên Vắng 3 ngày sẽ bị loại. - Cách tính điểm + Win Full = +2 điểm + Win 1/2 = +1 điểm + Draw 0 / và ngược lại - Trường hợp thí sinh bằng điểm nhau thì xét theo tiêu chí + Số ngày dự thi + Số ngày Win FUll + Số điểm Lose Full + Số thứ tự đăng Ký (AE lưu ý: Phải đoc kỹ thể lệ & nội qui thi trước khi tham gia.Mọi vi phạm sẽ được xử lý nghiêm minh.) __BQT.VCD__ STT TÊN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tổng 1 hongquyen21905 4 0 -4 -3 0 0 2 eighty7 4 3 4 3 3 0 3 kingvip 0 4 4 2 0 4 NTTY 68 -4 0 0 0 0 4 5 gamap -4 -2 4 4 4 4 6 Roman280289 4 4 4 -2 -4 4 7 Dnkey 0 0 4 -4 0 0 8 messilx2011 2 4 -1 -2 0 0 9 soledad 0 3 3 -4 -1 4 10 Leonar de vinci -4 0 0 4 0 0 11 prokfc -4 -4 0 -3 -1 4 12 VuaSuTu_BMT 0 0 4 -1 -1 0 13 Nghêuhấpxả -3 1 4 4 0 -2 14 Vũ Nguyên v 0 -3 -1 v 0 15 teodaika 4 4 -4 4 -4 4 17 kakavido 0 0 -3 -3 0 19 Huutai1000 v 4 0 -1 2 0 20 hanh1812 0 -4 4 2 0 -2 21 Minh Chau 0 0 0 0 4 4 25 Tà Thần -4 -4 0 -2 0 4 26 Sugar Daddy 1 0 v 3 -4 0 28 allchilahuvo 0 -3 -4 -3 4 -4 29 gaugau1930 4 0 0 -1 -4 0 30 hh1411 4 4 1 0 -4 4 32 dona.japan -4 -1 -4 0 v 33 overall 4 -2 0 0 4 -4 34 GiaoBúa -2 4 3 4 -2 -2 35 Vikrom Kromadit -4 0 1 V v -4 36 kennyhoang 4 -3 -4 1 4 0 37 trau 3 0 -1 0 4 -4 38 dinhnghia78 4 -4 -4 4 -1 4 39 Đường Tăng -4 4 4 4 0 0 40 bum 4 4 0 1 -4 0
 8. 3 points
  NEWSTARFUN

  12/8 Cuộc thi Tipster VietCado tháng 8/2017

  Mod chấm thi : Lãng Tử & xuanthanh & NEWSTARFUN BQT Vietcado - Nhằm Tạo Sân chơi bổ ích cho toàn thành viên Vietcado.net. Nay BQT tiến hành phổ biến thể lệ & nội qui thi. Để đảm bảo cuộc thi mang lại chất lượng, công bằng khách quan cho toàn thể member Vietcado, nâng tầm kỹ năng Tipster Vietcado một cách tốt nhất và hoàn thiện nhất, để Nick Tipster được nhiều AE tin tưởng tuyệt đối, và tạo sức ảnh hưởng tiến xa hơn nữa là đội ngũ Tipster Vietcado là đội ngũ tốt nhất và bài bản nhất ở Việt Nam . - Thể lệ Thi Tipster Vietcado.net + Dự Thi kèo HDC , Over /Under Full Time có Odds @>80 ( Haft time và tất cả các kèo liên quan điều không hợp lệ ) + Mỗi thành viên dự thi 2 pick mỗi ngày (2 kèo ở 2 trận ) + Bài dự thi hợp lệ: thời gian ,đầy đủ tên 2 đội và Kèo HDC hoặc OU@.(Post không đầy đủ thời gian & không đầy đủ tên 2 đội . coi như ko hợp lệ) + Ko post kèo (giải trẻ) U16-U20. + Phải Post trước khi trận đấu diển ra 30 phút. + Trường hợp hoãn sẽ bù Pick hoãn vào ngày thi hôm sau. + Cuộc thi sẽ diễn ra trong 3 tuần (21 ngày), thí sinh nào đạt điểm cao nhất sẽ giành được danh hiệu "Tipster". - Nội Qui + Tuân thủ nội qui 4r + Thành viên không được Edit dưới mọi hình thức , nếu xảy ra BQT buộc Hủy bài thi ngày hôm đó(-4 điểm).Tái phạm(-8 điểm) + Gian lận, ko đúng tỷ lệ tại thời điểm post bài thi (-4điểm) + Thành viên được phép dùng 1 nick tham gia cuộc thi , nếu phát hiện dùng 2 nick sẽ cấm thi 3 tháng + Mọi vi phạm khác sẽ bị xử lý huỷ bài thi (-4 điểm) + Vắng 1 ngày (-2 điểm) + Đặc biệt 3 ngày cuối của cuộc thi .Thành viên nào vắng 1 ngày sẽ bị ( -4 diểm ) + Thành viên Vắng 3 ngày sẽ bị loại. - Cách tính điểm + Win Full = +2 điểm + Win 1/2 = +1 điểm + Draw 0 / và ngược lại - Trường hợp thí sinh bằng điểm nhau thì xét theo tiêu chí + Số ngày dự thi + Số ngày Win FUll + Số điểm Lose Full + Số thứ tự đăng Ký (AE lưu ý: Phải đoc kỹ thể lệ & nội qui thi trước khi tham gia.Mọi vi phạm sẽ được xử lý nghiêm minh.) __BQT.VCD__ STT TÊN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tổng 1 hongquyen21905 4 0 -4 -3 2 eighty7 4 3 4 3 3 kingvip 0 4 4 2 4 NTTY 68 -4 0 0 0 5 gamap -4 -2 4 4 6 Roman280289 4 4 4 -2 7 Dnkey 0 0 4 -4 8 messilx2011 2 4 -1 -2 9 soledad 0 3 3 -4 10 Leonar de vinci -4 0 0 4 11 prokfc -4 -4 0 -3 12 VuaSuTu_BMT 0 0 4 -1 13 Nghêuhấpxả -3 1 4 4 14 Vũ Nguyên v 0 -3 -1 15 teodaika 4 4 -4 4 16 running_binhduong 0 v -4 -2 17 kakavido 0 0 -3 -3 19 Huutai1000 v 4 0 -1 20 hanh1812 0 -4 4 2 21 Minh Chau 0 0 0 0 22 hongtuan94 4 -2 0 4 23 Richerwin 4 0 v 0 25 Tà Thần -4 -4 0 -2 26 Sugar Daddy 1 0 v 3 28 allchilahuvo 0 -3 -4 -3 29 gaugau1930 4 0 0 -1 30 hh1411 4 4 1 0 31 hunterXhunter -4 -4 v V 32 dona.japan -4 -1 -4 0 33 overall 4 -2 0 0 34 GiaoBúa -2 4 3 4 35 Vikrom Kromadit -4 0 1 V 36 kennyhoang 4 -3 -4 1 37 trau 3 0 -1 0 38 dinhnghia78 4 -4 -4 4 39 Đường Tăng -4 4 4 4 40 bum 4 4 0 1
 9. 3 points
  VuaSuTu_BMT

  8/8 Cuộc thi Tipster VietCado tháng 8/2017

  LIVE 11:00PM Maritimo Pacos de Ferreira Hòa 0.5 1.03 0.89 2-2.5 u 1.11 0.80 2.02 3.75 3.10 Away +1/2 LIVE@M810 02:45AM Real Madrid (N) Manchester United Hòa 0.5 1.06 0.86 2.5-3 u 1.07 0.83 2.06 3.30 3.45 Real Madrid -1/2
 10. 3 points
  Tà Thần

  8/8 Cuộc thi Tipster VietCado tháng 8/2017

  LIVE 10:30PM Amkar Perm FC Ufa 0 0.72 -0.80 1.5-2 u -0.97 0.87 over 1.75 FT LIVE@M810 02:45AM Real Madrid (N) Manchester United Hòa 0.5 -0.97 0.89 2.5-3 u -0.93 0.83 2.02 3.35 3.45 Away +0.5 FT
 11. 3 points
  Sugar Daddy

  8/8 Cuộc thi Tipster VietCado tháng 8/2017

  LIVE01:00AM Osters IF GAIS Goteborg Draw 0.5-1 0.86 -0.94 2.5-3 u 0.93 0.97 1.63 4.8 3.85 UFT 2,75 LIVE02:45AM Real Madrid (N) Manchester United Draw 0.5 -0.97 0.89 2.5-3 u -0.93 0.83 2.02 3.35 3.45 UFT 2,75
 12. 3 points
  Eighty7

  8/8 Cuộc thi Tipster VietCado tháng 8/2017

  2h45 Tranmere Rovers- Working FC Over 2.75@88 2h45 Bath city- Chipperham Town Over 2.75@99
 13. 3 points
  dona.japan

  8/8 Cuộc thi Tipster VietCado tháng 8/2017

  23:45 Live CMDTV FC Viitorul Constanta FC Voluntari Hòa 0.5/1 0.84-0.96 2/2.5 0.81-0.95 o u o e 0.980.90 1.594.503.70 0/0.5 0.79-0.91 0.5/1 0.58-0.72 o u 2.174.752.21 HOME -3/4 01:00 Live Osters IF GAIS Goteborg Hòa 0.5/1 0.86-0.94 2.5/3 0.930.97 o u o e 0.980.90 1.614.804.00 0/0.5 0.80-0.92 1 0.80-0.92 o u 2.244.502.21 OVFT
 14. 3 points
  hanh1812

  mừng ngày ra mắt các cao thủ

  LIVE@M83702:45AM AS Monaco Toulouse Hòa 1.5 1.05 0.87 2.5-3 u 0.82 1.08 1.35 7.90 4.55 0.5 0.76 1.13 1-1.5 u 1.03 0.85 1.75 6.80 2.62 LIVE@M83702:45AM AS Monaco Toulouse 1-1.5 0.78 1.16 3.0 u 1.12 0.79 0.5-1 1.11 0.78 1.0 u 0.61 1.36 LIVE@M83702:45AM AS Monaco Toulouse 1.5-2 1.31 0.68 2.5 u 0.64 1.35 67 ov ft xuống xác
 15. 3 points
  NEWSTARFUN

  27/7 Cuộc Thi Tipster Vietcado Tháng 7/2017

  BQT Vietcado - Nhằm Tạo Sân chơi bổ ích cho toàn thành viên Vietcado.net. Nay BQT tiến hành phổ biến thể lệ & nội qui thi. Để đảm bảo cuộc thi mang lại chất lượng, công bằng khách quan cho toàn thể member Vietcado, nâng tầm kỹ năng Tipster Vietcado một cách tốt nhất và hoàn thiện nhất, để Nick Tipster được nhiều AE tin tưởng tuyệt đối, và tạo sức ảnh hưởng tiến xa hơn nữa là đội ngũ Tipster Vietcado là đội ngũ tốt nhất và bài bản nhất ở Việt Nam . - Thể lệ Thi Tipster Vietcado.net + Dự Thi kèo HDC , Over /Under Full Time phải có Odds @>80 ( Haft time và tất cả các kèo liên quan điều không hợp lệ ) + Mỗi thành viên dự thi 2 pick mỗi ngày (2 kèo ở 2 trận ) + Bài dự thi hợp lệ: thời gian ,đầy đủ tên 2 đội và Kèo HDC hoặc OU@.(Post không đầy đủ thời gian & không đầy đủ tên 2 đội . coi như ko hợp lệ) + Ko post kèo (giải trẻ) U16-U20. + Phải Post trước khi trận đấu diển ra 30 phút. + Trường hợp hoãn sẽ bù Pick hoãn vào ngày thi hôm sau. + Cuộc thi sẽ diễn ra trong 3 tuần (21 ngày), thí sinh nào đạt điểm cao nhất sẽ giành được danh hiệu "Tipster". - Nội Qui + Tuân thủ nội qui 4r + Thành viên không được Edit dưới mọi hình thức , nếu xảy ra BQT buộc Hủy bài thi ngày hôm đó(-4 điểm).Tái phạm(-8 điểm) + Gian lận, ko đúng tỷ lệ tại thời điểm post bài thi (-4điểm) + Thành viên được phép dùng 1 nick tham gia cuộc thi , nếu phát hiện dùng 2 nick sẽ cấm thi 3 tháng + Mọi vi phạm khác sẽ bị xử lý huỷ bài thi (-4 điểm) + Vắng 1 ngày (-2 điểm) + Đặc biệt 3 ngày cuối của cuộc thi .Thành viên nào vắng 1 ngày sẽ bị ( -4 diểm ) + Thành viên Vắng 3 ngày sẽ bị loại. - Cách tính điểm + Win Full = +2 điểm + Win 1/2 = +1 điểm + Draw 0 / và ngược lại - Trường hợp thí sinh bằng điểm nhau thì xét theo tiêu chí + Số ngày dự thi + Số ngày Win FUll + Số điểm Lose Full + Số thứ tự đăng Ký (AE lưu ý: Phải đoc kỹ thể lệ & nội qui thi trước khi tham gia.Mọi vi phạm sẽ được xử lý nghiêm minh.) __BQT.VCD__ STT TÊN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tổng 1 leonar de vinci 4 1 -4 4 3 -4 1 3 -4 -4 -4 -3 2 prokfc 0 0 4 -2 -4 0 0 -3 4 0 -2 4 4 OverAll 0 4 V -1 4 -1 2 -2 4 1 -4 -4 5 soledad 3 -3 -2 -4 3 -2 0 -2 -1 V 2 2 6 Roman280289 -4 0 V 0 v 0 -4 -4 0 0 0 0 9 NTTY68 4 -4 0 -3 0 0 -4 0 0 1 4 V 11 Eighty7 0 -4 3 4 3 2 2 -2 4 0 1 2 12 Tà Thần -4 V 0 4 0 1 4 -1 -1 -1 -4 0 13 Nghêuhấpxả 0 V 0 3 -4 4 4 4 -2 -3 -3 -2 14 messilx2011 -1 -4 0 3 0 -1 0 0 -4 3 2 4 16 gamap V 0 -4 -4 0 0 3 2 4 0 0 4 18 USA_BOY 4 V 0 0 -1 4 -4 0 4 0 0 V 19 hongquyen21905 4 -1 -4 4 4 -1 -4 0 -2 0 0 4 21 Cà Chua Đỏ 4 0 -4 -1 -1 0 0 -4 4 2 V V 24 vikrom kromadit 0 4 V 0 4 0 4 -4 4 -2 0 -4 26 gaugau1930 0 0 0 0 0 3 -4 0 0 -2 0 -4
 16. 3 points
  NEWSTARFUN

  25/7 Cuộc Thi Tipster Vietcado Tháng 7/2017

  BQT Vietcado - Nhằm Tạo Sân chơi bổ ích cho toàn thành viên Vietcado.net. Nay BQT tiến hành phổ biến thể lệ & nội qui thi. Để đảm bảo cuộc thi mang lại chất lượng, công bằng khách quan cho toàn thể member Vietcado, nâng tầm kỹ năng Tipster Vietcado một cách tốt nhất và hoàn thiện nhất, để Nick Tipster được nhiều AE tin tưởng tuyệt đối, và tạo sức ảnh hưởng tiến xa hơn nữa là đội ngũ Tipster Vietcado là đội ngũ tốt nhất và bài bản nhất ở Việt Nam . - Thể lệ Thi Tipster Vietcado.net + Dự Thi kèo HDC , Over /Under Full Time phải có Odds @>80 ( Haft time và tất cả các kèo liên quan điều không hợp lệ ) + Mỗi thành viên dự thi 2 pick mỗi ngày (2 kèo ở 2 trận ) + Bài dự thi hợp lệ: thời gian ,đầy đủ tên 2 đội và Kèo HDC hoặc OU@.(Post không đầy đủ thời gian & không đầy đủ tên 2 đội . coi như ko hợp lệ) + Ko post kèo (giải trẻ) U16-U20. + Phải Post trước khi trận đấu diển ra 30 phút. + Trường hợp hoãn sẽ bù Pick hoãn vào ngày thi hôm sau. + Cuộc thi sẽ diễn ra trong 3 tuần (21 ngày), thí sinh nào đạt điểm cao nhất sẽ giành được danh hiệu "Tipster". - Nội Qui + Tuân thủ nội qui 4r + Thành viên không được Edit dưới mọi hình thức , nếu xảy ra BQT buộc Hủy bài thi ngày hôm đó(-4 điểm).Tái phạm(-8 điểm) + Gian lận, ko đúng tỷ lệ tại thời điểm post bài thi (-4điểm) + Thành viên được phép dùng 1 nick tham gia cuộc thi , nếu phát hiện dùng 2 nick sẽ cấm thi 3 tháng + Mọi vi phạm khác sẽ bị xử lý huỷ bài thi (-4 điểm) + Vắng 1 ngày (-2 điểm) + Đặc biệt 3 ngày cuối của cuộc thi .Thành viên nào vắng 1 ngày sẽ bị ( -4 diểm ) + Thành viên Vắng 3 ngày sẽ bị loại. - Cách tính điểm + Win Full = +2 điểm + Win 1/2 = +1 điểm + Draw 0 / và ngược lại - Trường hợp thí sinh bằng điểm nhau thì xét theo tiêu chí + Số ngày dự thi + Số ngày Win FUll + Số điểm Lose Full + Số thứ tự đăng Ký (AE lưu ý: Phải đoc kỹ thể lệ & nội qui thi trước khi tham gia.Mọi vi phạm sẽ được xử lý nghiêm minh.) __BQT.VCD__ STT TÊN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tổng 1 leonar de vinci 4 1 -4 4 3 -4 1 3 -4 -4 2 prokfc 0 0 4 -2 -4 0 0 -3 4 0 3 Huutai1000 -4 -4 -4 0 1 -2 -4 -2 -3 V 4 OverAll 0 4 V -1 4 -1 2 -2 4 1 5 soledad 3 -3 -2 -4 3 -2 0 -2 -1 V 6 Roman280289 -4 0 V 0 v 0 -4 -4 0 0 8 kingvip 4 -4 0 0 -4 0 -4 0 0 V 9 NTTY68 4 -4 0 -3 0 0 -4 0 0 1 10 Vũ Nguyên V V 0 -1 0 0 0 0 0 3 11 Eighty7 0 -4 3 4 3 2 2 -2 4 0 12 Tà Thần -4 V 0 4 0 1 4 -1 -1 -1 13 Nghêuhấpxả 0 V 0 3 -4 4 4 4 -2 -3 14 messilx2011 -1 -4 0 3 0 -1 0 0 -4 3 16 gamap V 0 -4 -4 0 0 3 2 4 -4 18 USA_BOY 4 V 0 0 -1 4 -4 0 4 0 19 hongquyen21905 4 -1 -4 4 4 -1 -4 0 -2 0 20 Pro_Bam_Cang V V 0 3 -4 3 -2 -4 4 4 21 Cà Chua Đỏ 4 0 -4 -1 -1 0 0 -4 4 2 24 vikrom kromadit 0 4 V 0 4 0 4 -4 4 -2 26 gaugau1930 0 0 0 0 0 3 -4 0 0 -2
 17. 3 points
  NEWSTARFUN

  23/7 Cuộc Thi Tipster Vietcado Tháng 7/2017

  BQT Vietcado - Nhằm Tạo Sân chơi bổ ích cho toàn thành viên Vietcado.net. Nay BQT tiến hành phổ biến thể lệ & nội qui thi. Để đảm bảo cuộc thi mang lại chất lượng, công bằng khách quan cho toàn thể member Vietcado, nâng tầm kỹ năng Tipster Vietcado một cách tốt nhất và hoàn thiện nhất, để Nick Tipster được nhiều AE tin tưởng tuyệt đối, và tạo sức ảnh hưởng tiến xa hơn nữa là đội ngũ Tipster Vietcado là đội ngũ tốt nhất và bài bản nhất ở Việt Nam . - Thể lệ Thi Tipster Vietcado.net + Dự Thi kèo HDC , Over /Under Full Time phải có Odds @>80 ( Haft time và tất cả các kèo liên quan điều không hợp lệ ) + Mỗi thành viên dự thi 2 pick mỗi ngày (2 kèo ở 2 trận ) + Bài dự thi hợp lệ: thời gian ,đầy đủ tên 2 đội và Kèo HDC hoặc OU@.(Post không đầy đủ thời gian & không đầy đủ tên 2 đội . coi như ko hợp lệ) + Ko post kèo (giải trẻ) U16-U20. + Phải Post trước khi trận đấu diển ra 30 phút. + Trường hợp hoãn sẽ bù Pick hoãn vào ngày thi hôm sau. + Cuộc thi sẽ diễn ra trong 3 tuần (21 ngày), thí sinh nào đạt điểm cao nhất sẽ giành được danh hiệu "Tipster". - Nội Qui + Tuân thủ nội qui 4r + Thành viên không được Edit dưới mọi hình thức , nếu xảy ra BQT buộc Hủy bài thi ngày hôm đó(-4 điểm).Tái phạm(-8 điểm) + Gian lận, ko đúng tỷ lệ tại thời điểm post bài thi (-4điểm) + Thành viên được phép dùng 1 nick tham gia cuộc thi , nếu phát hiện dùng 2 nick sẽ cấm thi 3 tháng + Mọi vi phạm khác sẽ bị xử lý huỷ bài thi (-4 điểm) + Vắng 1 ngày (-2 điểm) + Đặc biệt 3 ngày cuối của cuộc thi .Thành viên nào vắng 1 ngày sẽ bị ( -4 diểm ) + Thành viên Vắng 3 ngày sẽ bị loại. - Cách tính điểm + Win Full = +2 điểm + Win 1/2 = +1 điểm + Draw 0 / và ngược lại - Trường hợp thí sinh bằng điểm nhau thì xét theo tiêu chí + Số ngày dự thi + Số ngày Win FUll + Số điểm Lose Full + Số thứ tự đăng Ký (AE lưu ý: Phải đoc kỹ thể lệ & nội qui thi trước khi tham gia.Mọi vi phạm sẽ được xử lý nghiêm minh.) __BQT.VCD__ STT TÊN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tổng 1 leonar de vinci 4 1 -4 4 3 -4 1 3 2 prokfc 0 0 4 -2 -4 0 0 -3 3 Huutai1000 -4 -4 -4 0 1 -2 -4 -2 4 OverAll 0 4 V-2 -1 4 -1 2 -2 5 soledad 3 -3 -2 -4 3 -2 0 -2 6 Roman280289 -4 0 V-2 0 v-2 0 -4 -4 7 Dnkey 0 -4 2 -4 2 V -2 2 8 kingvip 4 -4 0 0 -4 0 -4 0 9 NTTY68 4 -4 0 -3 0 0 -4 0 10 Vũ Nguyên V V 0 -1 0 0 0 0 11 Eighty7 0 -4 3 4 3 2 2 -2 12 Tà Thần -4 V 0 4 0 1 4 -1 13 Nghêuhấpxả 0 V 0 3 -4 4 4 4 14 messilx2011 -1 -4 0 3 0 -1 0 0 15 hh1411 -2 -4 1 4 -4 -1 V V 16 gamap V 0 -4 -4 0 0 3 2 18 USA_BOY 4 V 0 0 -1 4 -4 0 19 hongquyen21905 4 -1 -4 4 4 -1 -4 0 20 Pro_Bam_Cang V V 0 3 -4 3 -2 -4 21 Cà Chua Đỏ 4 0 -4 -1 -1 0 0 -4 23 allchilahuvo 0 -4 -2 V -4 0 -4 V 24 vikrom kromadit 0 4 V 0 4 0 4 -4 26 gaugau1930 0 0 0 0 0 3 -4 0
 18. 3 points
  NEWSTARFUN

  21/7 Cuộc Thi Tipster Vietcado Tháng 7/2017

  BQT Vietcado - Nhằm Tạo Sân chơi bổ ích cho toàn thành viên Vietcado.net. Nay BQT tiến hành phổ biến thể lệ & nội qui thi. Để đảm bảo cuộc thi mang lại chất lượng, công bằng khách quan cho toàn thể member Vietcado, nâng tầm kỹ năng Tipster Vietcado một cách tốt nhất và hoàn thiện nhất, để Nick Tipster được nhiều AE tin tưởng tuyệt đối, và tạo sức ảnh hưởng tiến xa hơn nữa là đội ngũ Tipster Vietcado là đội ngũ tốt nhất và bài bản nhất ở Việt Nam . - Thể lệ Thi Tipster Vietcado.net + Dự Thi kèo HDC , Over /Under Full Time phải có Odds @>80 ( Haft time và tất cả các kèo liên quan điều không hợp lệ ) + Mỗi thành viên dự thi 2 pick mỗi ngày (2 kèo ở 2 trận ) + Bài dự thi hợp lệ: thời gian ,đầy đủ tên 2 đội và Kèo HDC hoặc OU@.(Post không đầy đủ thời gian & không đầy đủ tên 2 đội . coi như ko hợp lệ) + Ko post kèo (giải trẻ) U16-U20. + Phải Post trước khi trận đấu diển ra 30 phút. + Trường hợp hoãn sẽ bù Pick hoãn vào ngày thi hôm sau. + Cuộc thi sẽ diễn ra trong 3 tuần (21 ngày), thí sinh nào đạt điểm cao nhất sẽ giành được danh hiệu "Tipster". - Nội Qui + Tuân thủ nội qui 4r + Thành viên không được Edit dưới mọi hình thức , nếu xảy ra BQT buộc Hủy bài thi ngày hôm đó(-4 điểm).Tái phạm(-8 điểm) + Gian lận, ko đúng tỷ lệ tại thời điểm post bài thi (-4điểm) + Thành viên được phép dùng 1 nick tham gia cuộc thi , nếu phát hiện dùng 2 nick sẽ cấm thi 3 tháng + Mọi vi phạm khác sẽ bị xử lý huỷ bài thi (-4 điểm) + Vắng 1 ngày (-2 điểm) + Đặc biệt 3 ngày cuối của cuộc thi .Thành viên nào vắng 1 ngày sẽ bị ( -4 diểm ) + Thành viên Vắng 3 ngày sẽ bị loại. - Cách tính điểm + Win Full = +2 điểm + Win 1/2 = +1 điểm + Draw 0 / và ngược lại - Trường hợp thí sinh bằng điểm nhau thì xét theo tiêu chí + Số ngày dự thi + Số ngày Win FUll + Số điểm Lose Full + Số thứ tự đăng Ký (AE lưu ý: Phải đoc kỹ thể lệ & nội qui thi trước khi tham gia.Mọi vi phạm sẽ được xử lý nghiêm minh.) __BQT.VCD__ STT TÊN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tổng 1 leonar de vinci 4 1 -4 4 3 -4 2 prokfc 0 0 4 -2 -4 0 3 Huutai1000 -4 -4 -4 0 1 -2 4 OverAll 0 4 V-2 -1 4 -1 5 soledad 3 -3 -2 -4 3 -2 6 Roman280289 -4 0 V-2 0 v-2 0 7 Dnkey 0 -4 2 -4 2 V-2 8 kingvip 4 -4 0 0 -4 0 9 NTTY68 4 -4 0 -3 0 0 10 Vũ Nguyên V-2 V-2 0 -1 0 0 11 Eighty7 0 -4 3 4 3 2 12 Tà Thần -4 V-2 0 4 0 1 13 Nghêuhấpxả 0 V-2 0 3 -4 4 14 messilx2011 -1 -4 0 3 0 -1 15 hh1411 -2 -4 1 4 -4 -1 16 gamap V-2 0 -4 -4 0 0 17 kakashi -4 -4 V-2 V-2 v-2 OUT 18 USA_BOY 4 V-2 0 0 -1 4 19 hongquyen21905 4 -1 -4 4 4 -1 20 Pro_Bam_Cang V-2 V-2 0 3 -4 3 21 Cà Chua Đỏ 4 0 -4 -1 -1 0 22 RONEY_NO1 4 4 -3 V-2 v-2 V-2 23 allchilahuvo 0 -4 -2 V-2 -4 0 24 vikrom kromadit 0 4 V-2 0 4 0 25 GiaoBúa V-2 V-2 V-2 OUT 26 gaugau1930 0 0 0 0 0 3 27 trau -4 V-2 V-2 V-2 out 28 VuaSuTu_BMT 0 -3 0 -4 v-2 V-2 29 leeds85 -4 1 V-2 4 -4 V-2
 19. 2 points
  Richerwin

  9/8 Cuộc thi Tipster VietCado tháng 8/2017

  LIVE 02:00AM FC Heidenheim 1846 Erzgebirge Aue Hòa 0.5 -0.93 0.85 2.0 u 0.79 -0.89 2.05 3.65 3.10 0-0.5 -0.88 0.76 0.5-1 u 0.84 -0.96 2.76 4.30 1.97 khách FT LIVE 02:00AM Young Boys Thun Hòa 1-1.5 -1.00 0.92 3-3.5 u 0.87 -0.97 1.42 6.00 4.70 0.5 0.89 0.99 1.5 u -0.87 0.75 1.88 5.60 2.56 over FT
 20. 2 points
  Eighty7

  9/8 Cuộc thi Tipster VietCado tháng 8/2017

  2h45 Ranger FC- Dunfermline Ranger -1.75@88 19h35 Shanghai greenland - Guizhou hengfeng Over 2.75@90
 21. 2 points
  vikrom kromadit

  9/8 Cuộc thi Tipster VietCado tháng 8/2017

  09 / 08 17:00 Albirex Niigata 5.00 -0.97 2.5/30.93 4.80 -0.94 10.74 Kawasaki Frontale 1.68 0.5/10.89 0.97 2.29 0/0.50.82 -0.86 Hòa 81 3.90 2.20 khách 09 / 08 17:00 Vegalta Sendai 2.77 0-0.91 2.50.86 3.35 0-0.97 10.93 Jubilo Iwata 2.47 0.83 -0.96 3.10 0.85 0.95 Hòa 81 3.50 2.10 ov
 22. 2 points
  teodaika

  8/8 Cuộc thi Tipster VietCado tháng 8/2017

  Under 2.25 @-0.92 23:45 Live Viitorul Constanta FC Voluntari Hòa 0.5-10.87 2-2.5o0.78 1 -0.99 u-0.92 Under 2.5 @98 02:45 Live Queens Park Rangers Northampton Town Hòa 0.5-10.88 2.50o0.92 1.67 6 -0.96 u0.98 4.80
 23. 2 points
  bum

  8/8 Cuộc thi Tipster VietCado tháng 8/2017

  LIVE02:45AM Birmingham City Crawley Town Over ft 3 hòa @100 LIVE01:00AM Ruch Chorzow MZKS Chrobry Glogow Over ft 2.1/4@86
 24. 2 points
  kingvip

  8/8 Cuộc thi Tipster VietCado tháng 8/2017

  LIVE11:00PM Maritimo Pacos de Ferreira Hòa 0.5 1.00 0.92 2.0 u 0.81 -0.91 1.99 3.90 3.15 Maritimo -0.5 LIVE02:45AM AFC Wimbledon Brentford Hòa 0.5 0.90 -0.98 2.5 u 0.86 -0.96 3.45 2.01 3.50 Brentford -0.5
 25. 2 points
  running_binhduong

  8/8 Cuộc thi Tipster VietCado tháng 8/2017

  LIVE12:30AM Hvidovre IF BK Frem Hòa 0.5 0.83 0.97 2.5-3 u 0.82 0.98 1.83 3.45 3.50 OVER FT LIVE12:00AM Wisla Pulawy Legia Warszawa Hòa 1-1.5 0.95 0.95 2.5-3 u 0.96 0.92 7.10 1.38 4.30 AWAY - 1 1/4 FT
 26. 2 points
  gamap

  8/8 Cuộc thi Tipster VietCado tháng 8/2017

  LIVE12:30AM Floridsdorfer AC WSG Swarovski Wattens 0-0.5 -0.88 0.80 3.0 u -0.72 0.62 0 -0.75 0.63 1.0 u 0.76 -0.88 AWAY -1/4 FT LIVE09:45PM Botosani ACS Poli Timisoara Hòa 0.5 0.91 0.97 2-2.5 u 0.91 0.95 1.90 3.60 3.15 0-0.5 -0.84 0.72 0.5-1 u 0.64 -0.78 2.66 3.80 2.08 OVER FT
 27. 2 points
  hongquyen21905

  8/8 Cuộc thi Tipster VietCado tháng 8/2017

  08:45 Live CMDTV CA River Plate Guarani Asuncion Hòa UNDER 2.5 @ 98 FT 21:45 Live CMDTV FC Botosani ACS Poli Timisoara Hòa UNDER 2 1/4 @98 FT
 28. 2 points
  hongtuan94

  8/8 Cuộc thi Tipster VietCado tháng 8/2017

  gan 40 thanh vien ...dong qua Wigan Over 2.5 Oxford Over 2.5 LIVE02:45AM Wigan Athletic Blackpool Hòa 0.5 0.84 1.06 2.5 1.07 u 0.81 1.84 3.95 3.35 LIVE02:45AM Oxford United Cheltenham Town Hòa 0.5-1 1.00 0.90 2.5 0.91 u 0.97 1.72 4.25 3.55
 29. 2 points
  hunterXhunter

  8/8 Cuộc thi Tipster VietCado tháng 8/2017

  tips dự thi ngày 8-8-2017 1. man.united ft +0.5 @84 LIVE02:45AM Real Madrid (N) Manchester United Hòa 2. over ft 2.75 @94 LIVE01:00AM Osters IF GAIS Goteborg Hòa 0.5-1 0.86 1.06 2.5-3 u 0.94 0.96 1.63 4.85 3.85 0-0.5 0.83 1.05 1.0 u 0.78 1.11 2.21 4.50 2.24
 30. 2 points
  thanklac9x

  Ngày đầu ra quân ở VIETCADO.NET

  Over 2,75 FT Chelsea
 31. 2 points
  Eighty7

  Bán giải thưởng vô địch tháng 7

  Nghe nói giải trao bằng acc W88 mà mình có acc w88 vip rùi k muốn thay đổi nên mình bán giải thưởng Giá là 1tr3 giải vô đichcj chuyển khoản VCB giao dịch có thể nhờ MOD làm chứng Lh thì inbox Or face : https://m.facebook.com/kevin.carrick.167?refid=7 Zalo : 0942207 ba năm không
 32. 2 points
  hongquyen21905

  Kèo của tui tập 1

  THEO :)))
 33. 2 points
  Huutai1000

  Vinh Danh Người Chiến Thắng

  Chúc mừng các thành viên đoạt giải và BQT trang tổ chức thành công.... Lần sau xin tham gia tiếp...mới thi dc mấy ngày vợ đẻ nên bỏ bê hết moi việc..jờ rảnh lại tham gia cung mn cho vui nhà vui cửa.. Mong BQT kiếm nhà tài trợ...để phần thuởng đũợc nâng cấp hơn....thành viên có thêm động lực và tích cực tham gia... Những ai đã có danh hiệu tiper...thì mình làm chương trình...ai có tỉ lệ post bài win cao nhất trong thang, trong năm ...dc. Ji ji đó...để những ae tiper hay nhung pro hay running có cái hứng thú tham gia Diễn Đàn của mình. Chúc diễn đàn phát triển thành công rực rỡ hơn
 34. 2 points
  hongquyen21905

  CẦN GÓP Ý HONGQUYEN21905

  CÓ CÁCH NÀO TRÁNH ĐÁNH LAN MAN K NHỈ .....CỨ LAN MAN LÀ BAY ACC ...CHÁN CMN ĐỜI THUA 1 ĐỐNG GIỜ NHÌN BÓNG LÀ SỢ ......TRƯỚC LÚC CHƠI THÌ BẢO CHỈ ĐÁNH NHỮNG TRẬN MÌNH KẾT THÔI ...THẾ MÉO NÀO K ĐỢI ĐƯỢC RỒI ĐÁNH LAN MAN ... :( KẾT QUẢ LÀ CHƯA TỚI TRẬN MÌNH CHỌN NGAY TƯ ĐẦU THÌ BAY MẸ ACC :((( CUỐI CÙNG TRẬN MÌNH CHỌN THÌ WIN MÀ K CÓ ACC ĐÁNH ...TỨC ÓI MÁU ....BAO NHIÊU LẦN NHƯ THẾ R A E NÀO CÓ Ý KIẾN HAY GIÚP MÌNH CẢI THIỆN VỚI
 35. 2 points
  xuanthanh

  30/7 Cuộc Thi Tipster Vietcado Tháng 7/2017

  BQT Vietcado - Nhằm Tạo Sân chơi bổ ích cho toàn thành viên Vietcado.net. Nay BQT tiến hành phổ biến thể lệ & nội qui thi. Để đảm bảo cuộc thi mang lại chất lượng, công bằng khách quan cho toàn thể member Vietcado, nâng tầm kỹ năng Tipster Vietcado một cách tốt nhất và hoàn thiện nhất, để Nick Tipster được nhiều AE tin tưởng tuyệt đối, và tạo sức ảnh hưởng tiến xa hơn nữa là đội ngũ Tipster Vietcado là đội ngũ tốt nhất và bài bản nhất ở Việt Nam . - Thể lệ Thi Tipster Vietcado.net + Dự Thi kèo HDC , Over /Under Full Time phải có Odds @>80 ( Haft time và tất cả các kèo liên quan điều không hợp lệ ) + Mỗi thành viên dự thi 2 pick mỗi ngày (2 kèo ở 2 trận ) + Bài dự thi hợp lệ: thời gian ,đầy đủ tên 2 đội và Kèo HDC hoặc OU@.(Post không đầy đủ thời gian & không đầy đủ tên 2 đội . coi như ko hợp lệ) + Ko post kèo (giải trẻ) U16-U20. + Phải Post trước khi trận đấu diển ra 30 phút. + Trường hợp hoãn sẽ bù Pick hoãn vào ngày thi hôm sau. + Cuộc thi sẽ diễn ra trong 3 tuần (21 ngày), thí sinh nào đạt điểm cao nhất sẽ giành được danh hiệu "Tipster". - Nội Qui + Tuân thủ nội qui 4r + Thành viên không được Edit dưới mọi hình thức , nếu xảy ra BQT buộc Hủy bài thi ngày hôm đó(-4 điểm).Tái phạm(-8 điểm) + Gian lận, ko đúng tỷ lệ tại thời điểm post bài thi (-4điểm) + Thành viên được phép dùng 1 nick tham gia cuộc thi , nếu phát hiện dùng 2 nick sẽ cấm thi 3 tháng + Mọi vi phạm khác sẽ bị xử lý huỷ bài thi (-4 điểm) + Vắng 1 ngày (-2 điểm) + Đặc biệt 3 ngày cuối của cuộc thi .Thành viên nào vắng 1 ngày sẽ bị ( -4 diểm ) + Thành viên Vắng 3 ngày sẽ bị loại. - Cách tính điểm + Win Full = +2 điểm + Win 1/2 = +1 điểm + Draw 0 / và ngược lại - Trường hợp thí sinh bằng điểm nhau thì xét theo tiêu chí + Số ngày dự thi + Số ngày Win FUll + Số điểm Lose Full + Số thứ tự đăng Ký (AE lưu ý: Phải đoc kỹ thể lệ & nội qui thi trước khi tham gia.Mọi vi phạm sẽ được xử lý nghiêm minh.) __BQT.VCD__ STT TÊN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tổng 1 leonar de vinci 4 1 -4 4 3 -4 1 3 -4 -4 -4 -3 v 0 3 4 -2 2 prokfc 0 0 4 -2 -4 0 0 -3 4 0 -2 4 1 0 0 -4 -2 4 OverAll 0 4 V -1 4 -1 2 -2 4 1 -4 -4 0 -4 4 -4 -3 5 soledad 3 -3 -2 -4 3 -2 0 -2 -1 V 2 2 3 -1 -4 OUT -8 6 Roman280289 -4 0 V 0 v 0 -4 -4 0 0 0 0 0 0 2 -3 -17 11 Eighty7 0 -4 3 4 3 2 2 -2 4 0 1 2 -4 0 0 4 15 12 Tà Thần -4 V 0 4 0 1 4 -1 -1 -1 -4 0 0 v V OUT 13 Nghêuhấpxả 0 V 0 3 -4 4 4 4 -2 -3 -3 -2 0 0 0 0 -1 14 messilx2011 -1 -4 0 3 0 -1 0 0 -4 3 2 4 0 0 4 0 6 16 gamap V 0 -4 -4 0 0 3 2 4 0 0 4 -3 0 0 4 4 19 hongquyen21905 4 -1 -4 4 4 -1 -4 0 -2 0 0 4 0 0 -2 -1 1 24 vikrom kromadit 0 4 V 0 4 0 4 -4 4 -2 0 -4 -4 0 0 0 0 26 gaugau1930 0 0 0 0 0 3 -4 0 0 -2 0 -4 0 0 0 1 -6
 36. 2 points
  prokfc

  29/7 Cuộc Thi Tipster Vietcado Tháng 7/2017

  19:35 Live Chelsea (n) Inter Milan Hòa 0.5-10.96 3.0o0.95 1.72 o1.00 0-0.50.81 1-1.5o1.00 2.23 14 0.96 u0.95 4.30 e0.90 -0.93 u0.88 4.10 3.80 2.35 Chelsea (n) 22:00 Live Jonkopings Sodra Hammarby Hòa 0.00.92 2-2.5o0.91 2.62 o-1.00 0.00.95 1.0o-0.87 3.35 6 1.00 u0.99 2.73 e0.90 0.93 u0.75 3.30 3.00 1.92 Jonkopings Sodra
 37. 2 points
  Eighty7

  29/7 Cuộc Thi Tipster Vietcado Tháng 7/2017

  Dalkurd over 2.75 Real salt lake over 2.75 LIVE 12:00AM Dalkurd FF Degerfors Hòa 1-1.5 0.87 -0.95 2.5-3 u 0.87 -0.97 1.37 7.50 4.65 LIVE 08:00AM Real Salt Lake Columbus Crew Hòa 0-0.5 0.85 -0.93 2.5-3 u 0.84 -0.94 2.08 3.30 3.40 0-0.5 -0.90 0.78 1-1.5 u -0.90 0.78 2.58 4.00 2.06
 38. 2 points
  prokfc

  28/7 Cuộc Thi Tipster Vietcado Tháng 7/2017

  18:00 Live Cheonan City Mokpo City Hòa 0.00.87 2.50o-0.99 2.46 o0.96 0.00.84 1.0o-0.95 3.15 1 0.97 u0.81 2.59 e0.90 1.00 u0.77 3.45 3.05 1.94 Cheonan City 02:45 Live UC Dublin Cabinteely FC Hòa 0.5-1-0.90 2.50o0.82 1.81 o1.00 0-0.50.95 1.0o0.81 2.39 6 0.82 u-0.92 4.00 e0.90 0.93 u-0.93 4.10 3.55 2.19 UC Dublin
 39. 2 points
  Eighty7

  28/7 Cuộc Thi Tipster Vietcado Tháng 7/2017

  FC liefering over 3 Bentleigh over 2.75 LIVE 12:30AM FC Liefering WSG Swarovski Wattens Hòa 1.0 -0.96 0.88 3.0 u 0.82 -0.92 1.60 5.10 3.85 06:15PM Bentleigh Greens Heidelberg United Hòa 0-0.5 0.94 0.96 2.5-3 u 0.94 0.94 2.14 3.10 3.20
 40. 2 points
  USA_BOY

  26/7 Cuộc Thi Tipster Vietcado Tháng 7/2017

  BQT Vietcado - Nhằm Tạo Sân chơi bổ ích cho toàn thành viên Vietcado.net. Nay BQT tiến hành phổ biến thể lệ & nội qui thi. Để đảm bảo cuộc thi mang lại chất lượng, công bằng khách quan cho toàn thể member Vietcado, nâng tầm kỹ năng Tipster Vietcado một cách tốt nhất và hoàn thiện nhất, để Nick Tipster được nhiều AE tin tưởng tuyệt đối, và tạo sức ảnh hưởng tiến xa hơn nữa là đội ngũ Tipster Vietcado là đội ngũ tốt nhất và bài bản nhất ở Việt Nam . - Thể lệ Thi Tipster Vietcado.net + Dự Thi kèo HDC , Over /Under Full Time phải có Odds @>80 ( Haft time và tất cả các kèo liên quan điều không hợp lệ ) + Mỗi thành viên dự thi 2 pick mỗi ngày (2 kèo ở 2 trận ) + Bài dự thi hợp lệ: thời gian ,đầy đủ tên 2 đội và Kèo HDC hoặc OU@.(Post không đầy đủ thời gian & không đầy đủ tên 2 đội . coi như ko hợp lệ) + Ko post kèo (giải trẻ) U16-U20. + Phải Post trước khi trận đấu diển ra 30 phút. + Trường hợp hoãn sẽ bù Pick hoãn vào ngày thi hôm sau. + Cuộc thi sẽ diễn ra trong 3 tuần (21 ngày), thí sinh nào đạt điểm cao nhất sẽ giành được danh hiệu "Tipster". - Nội Qui + Tuân thủ nội qui 4r + Thành viên không được Edit dưới mọi hình thức , nếu xảy ra BQT buộc Hủy bài thi ngày hôm đó(-4 điểm).Tái phạm(-8 điểm) + Gian lận, ko đúng tỷ lệ tại thời điểm post bài thi (-4điểm) + Thành viên được phép dùng 1 nick tham gia cuộc thi , nếu phát hiện dùng 2 nick sẽ cấm thi 3 tháng + Mọi vi phạm khác sẽ bị xử lý huỷ bài thi (-4 điểm) + Vắng 1 ngày (-2 điểm) + Đặc biệt 3 ngày cuối của cuộc thi .Thành viên nào vắng 1 ngày sẽ bị ( -4 diểm ) + Thành viên Vắng 3 ngày sẽ bị loại. - Cách tính điểm + Win Full = +2 điểm + Win 1/2 = +1 điểm + Draw 0 / và ngược lại - Trường hợp thí sinh bằng điểm nhau thì xét theo tiêu chí + Số ngày dự thi + Số ngày Win FUll + Số điểm Lose Full + Số thứ tự đăng Ký (AE lưu ý: Phải đoc kỹ thể lệ & nội qui thi trước khi tham gia.Mọi vi phạm sẽ được xử lý nghiêm minh.) __BQT.VCD__ STT TÊN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tổng 1 leonar de vinci 4 1 -4 4 3 -4 1 3 -4 -4 -4 2 prokfc 0 0 4 -2 -4 0 0 -3 4 0 -2 3 Huutai1000 -4 -4 -4 0 1 -2 -4 -2 -3 V V 4 OverAll 0 4 V -1 4 -1 2 -2 4 1 -4 5 soledad 3 -3 -2 -4 3 -2 0 -2 -1 V 2 6 Roman280289 -4 0 V 0 v 0 -4 -4 0 0 0 8 kingvip 4 -4 0 0 -4 0 -4 0 0 V V 9 NTTY68 4 -4 0 -3 0 0 -4 0 0 1 4 11 Eighty7 0 -4 3 4 3 2 2 -2 4 0 1 12 Tà Thần -4 V 0 4 0 1 4 -1 -1 -1 -4 13 Nghêuhấpxả 0 V 0 3 -4 4 4 4 -2 -3 -3 14 messilx2011 -1 -4 0 3 0 -1 0 0 -4 3 2 16 gamap V 0 -4 -4 0 0 3 2 4 0 0 18 USA_BOY 4 V 0 0 -1 4 -4 0 4 0 0 19 hongquyen21905 4 -1 -4 4 4 -1 -4 0 -2 0 0 21 Cà Chua Đỏ 4 0 -4 -1 -1 0 0 -4 4 2 V 24 vikrom kromadit 0 4 V 0 4 0 4 -4 4 -2 0 26 gaugau1930 0 0 0 0 0 3 -4 0 0 -2 0
 41. 2 points
  Eighty7

  27/7 Cuộc Thi Tipster Vietcado Tháng 7/2017

  18h35 Bayer munik- inter Over 3.25@80 12h Ostersund- Cs fola Over 2.75@90
 42. 2 points
  Eighty7

  25/7 Cuộc Thi Tipster Vietcado Tháng 7/2017

  Motherwell over 3,25 Memmingen over 3.25 02:45 Live Edinburgh City Motherwell FC Hòa 1.5/2 -0.940.78 3/3.5 0.940.88 o u o e 0.980.90 9.301.195.80 01:00 Live FC Memmingen SV Seligenporten Hòa 1/1.5 0.980.90 3/3.5 0.960.90 o u o e 0.980.90 1.425.204.45 ĐIỂM 1
 43. 2 points
  prokfc

  25/7 Cuộc Thi Tipster Vietcado Tháng 7/2017

  19:35 Live Chelsea (n) Bayern Munchen Hòa 0.92 3.0o0.92 2.89 o-1.00 0.0-0.83 1-1.5o0.92 3.40 12 0-0.51.00 u0.98 2.28 e0.90 0.71 u0.96 2.64 3.40 2.24 Chelsea (n) 03:15 Live Vikingur Olafsvik Valur Reykjavik Hòa 0.95 2.5-3o0.90 5.60 o1.00 -0.87 1-1.5o-0.90 5.80 1 1.00.97 u1.00 1.54 e0.90 0-0.50.75 u0.78 2.05 3.95 2.17 Valur Reykjavik
 44. 2 points
  soledad

  25/7 Cuộc Thi Tipster Vietcado Tháng 7/2017

  điểm +2 mai thêm 1 pick bù 25 / 0720:00 9 Cả Trận 1st Half 1 X 2 Chấp O/U 1 X 2 Chấp O/U Eintracht Braunschweig Am 2.13 0.5 -0.88 O2.5/3 0.86 2.67 0/0.5 -0.90 O1/1.5 -0.90 ZFC Meuselwitz 2.80 0.72 U2.5/3 0.96 3.65 0.74 U1/1.5 0.72 Hòa 3.40 2.12 over 2 3/4 @86 25 / 0722:30 9 Cả Trận 1st Half 1 X 2 Chấp O/U 1 X 2 Chấp O/U Chievo 1.15 1.5/2 0.66 O3/3.5 0.86 1.49 0.5/1 0.71 O1.5 -0.94 Ciliverghe Mazzano 11.0 -0.82 U3/3.5 0.96 8.40 -0.87 U1.5 0.76 Hòa 6.40 3.05 over 3 1/4 FT@ 86
 45. 2 points
  Nghêuhấpxả

  25/7 Cuộc Thi Tipster Vietcado Tháng 7/2017

  16:00 Souths United - Brisbane Knights >>>over 3.5@0.81 20:00 UiTM FC - ATM Angkatan Tentera >>>over 3.25@0.89 Khai đao điểm -3
 46. 2 points
  NEWSTARFUN

  24/7 Cuộc Thi Tipster Vietcado Tháng 7/2017

  BQT Vietcado - Nhằm Tạo Sân chơi bổ ích cho toàn thành viên Vietcado.net. Nay BQT tiến hành phổ biến thể lệ & nội qui thi. Để đảm bảo cuộc thi mang lại chất lượng, công bằng khách quan cho toàn thể member Vietcado, nâng tầm kỹ năng Tipster Vietcado một cách tốt nhất và hoàn thiện nhất, để Nick Tipster được nhiều AE tin tưởng tuyệt đối, và tạo sức ảnh hưởng tiến xa hơn nữa là đội ngũ Tipster Vietcado là đội ngũ tốt nhất và bài bản nhất ở Việt Nam . - Thể lệ Thi Tipster Vietcado.net + Dự Thi kèo HDC , Over /Under Full Time phải có Odds @>80 ( Haft time và tất cả các kèo liên quan điều không hợp lệ ) + Mỗi thành viên dự thi 2 pick mỗi ngày (2 kèo ở 2 trận ) + Bài dự thi hợp lệ: thời gian ,đầy đủ tên 2 đội và Kèo HDC hoặc OU@.(Post không đầy đủ thời gian & không đầy đủ tên 2 đội . coi như ko hợp lệ) + Ko post kèo (giải trẻ) U16-U20. + Phải Post trước khi trận đấu diển ra 30 phút. + Trường hợp hoãn sẽ bù Pick hoãn vào ngày thi hôm sau. + Cuộc thi sẽ diễn ra trong 3 tuần (21 ngày), thí sinh nào đạt điểm cao nhất sẽ giành được danh hiệu "Tipster". - Nội Qui + Tuân thủ nội qui 4r + Thành viên không được Edit dưới mọi hình thức , nếu xảy ra BQT buộc Hủy bài thi ngày hôm đó(-4 điểm).Tái phạm(-8 điểm) + Gian lận, ko đúng tỷ lệ tại thời điểm post bài thi (-4điểm) + Thành viên được phép dùng 1 nick tham gia cuộc thi , nếu phát hiện dùng 2 nick sẽ cấm thi 3 tháng + Mọi vi phạm khác sẽ bị xử lý huỷ bài thi (-4 điểm) + Vắng 1 ngày (-2 điểm) + Đặc biệt 3 ngày cuối của cuộc thi .Thành viên nào vắng 1 ngày sẽ bị ( -4 diểm ) + Thành viên Vắng 3 ngày sẽ bị loại. - Cách tính điểm + Win Full = +2 điểm + Win 1/2 = +1 điểm + Draw 0 / và ngược lại - Trường hợp thí sinh bằng điểm nhau thì xét theo tiêu chí + Số ngày dự thi + Số ngày Win FUll + Số điểm Lose Full + Số thứ tự đăng Ký (AE lưu ý: Phải đoc kỹ thể lệ & nội qui thi trước khi tham gia.Mọi vi phạm sẽ được xử lý nghiêm minh.) __BQT.VCD__ STT TÊN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tổng 1 leonar de vinci 4 1 -4 4 3 -4 1 3 -4 2 prokfc 0 0 4 -2 -4 0 0 -3 4 3 Huutai1000 -4 -4 -4 0 1 -2 -4 -2 -3 4 OverAll 0 4 V -1 4 -1 2 -2 4 5 soledad 3 -3 -2 -4 3 -2 0 -2 -1 6 Roman280289 -4 0 V 0 v 0 -4 -4 0 7 Dnkey 0 -4 2 -4 2 V -2 2 V 8 kingvip 4 -4 0 0 -4 0 -4 0 0 9 NTTY68 4 -4 0 -3 0 0 -4 0 0 10 Vũ Nguyên V V 0 -1 0 0 0 0 0 11 Eighty7 0 -4 3 4 3 2 2 -2 4 12 Tà Thần -4 V 0 4 0 1 4 -1 -1 13 Nghêuhấpxả 0 V 0 3 -4 4 4 4 -2 14 messilx2011 -1 -4 0 3 0 -1 0 0 -4 16 gamap V 0 -4 -4 0 0 3 2 4 18 USA_BOY 4 V 0 0 -1 4 -4 0 4 19 hongquyen21905 4 -1 -4 4 4 -1 -4 0 -2 20 Pro_Bam_Cang V V 0 3 -4 3 -2 -4 4 21 Cà Chua Đỏ 4 0 -4 -1 -1 0 0 -4 4 24 vikrom kromadit 0 4 V 0 4 0 4 -4 4 26 gaugau1930 0 0 0 0 0 3 -4 0 0
 47. 2 points
  leonar de vinci

  24/7 Cuộc Thi Tipster Vietcado Tháng 7/2017

  LIVE@U3608:05PM over LIVE07:00AM over FC Cincinnati Valencia CF Hòa 1.5 1.35 0.58 3.0 u 0.80 1.02 10.00 1.16 6.40 Inter Milan (N) Olympique Lyonnais Hòa 0-0.5 0.85 1.07 3.0 u 0.82 1.06 2.79 2.28 3.55
 48. 2 points
  Nghêuhấpxả

  23/7 Cuộc Thi Tipster Vietcado Tháng 7/2017

  22:00 SC Covilha - CF Uniao Madeira >>>over 2@0.81 23:00 Ullensaker/Kisa IL - Elverum >>>over 2.75@0.92
 49. 2 points
  leonar de vinci

  23/7 Cuộc Thi Tipster Vietcado Tháng 7/2017

  23 / 07 16:00 Malaysia U23 1.03 2.5/30.70 3.5/40.80 Mongolia U23 18.5 1.16 1.02 over 3.75 LIVE07:30PM home -1.75 Cambodia U23 Philippines U23 Hòa 1.5-2 0.86 0.98 3.5 u 1.11 0.72 1.22 8.30 5.60
 50. 2 points
  Eighty7

  22/7 Cuộc Thi Tipster Vietcado Tháng 7/2017

  Up thi 23-7 Mod remove den 2pic ngay 23 ho nhe Bronby over 2.75 Fuli over 3.25 22:00 Live CMDTV FC Nordsjaelland Brondby IF Hòa 0.5 0.90-0.98 2.5/3 0.920.98 o u o e 1.000.90 3.402.013.50 19:35 Live Guangzhou R&F FC Yanbian Fude Hòa 1.5 0.80-0.92 3/3.5 0.861.00 o u o e 0.980.90 1.247.905.30

Giới thiệu

Diễn đàn bóng đá VIETCADO.NET được xây dựng bởi các thành viên yêu thích dự đoán bóng đá .

Contact : contact@vietcado.net

DMCA.com Protection Status

Nhà cái uy tín

×